O nas

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych

Związku Nauczycielstwa Polskiego

OUPiS Filia Sosnowiec  rozpoczęła swoją działalność  od 1 września 2011 r.


Do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostaliśmy wpisani 21 marca 2002 roku pod numerem 58A/NPDN/2004.

AKADEMIA  ROZWOJU OSOBISTEGO  i  ZAWODOWEGO


Celem naszej działalności  jest podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie – stosownie do potrzeb, różnych typów szkoleń (kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, webinaria itp.)
 • realizację ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z innymi podmiotami (uczelniami, instytucjami, itp.) w szczególności o zasięgu międzywojewódzkim lub międzynarodowym,
 • współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny,
 • tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii oraz upowszechniania wiedzy metodycznej,
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów nauczycieli poszczególnych specjalności,
 • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie sieci współpracy nauczycieli,
 • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz promowanie działalności innowacyjnej w zakresie doskonalenia nauczycieli w tym prowadzenie działalności wydawniczej,

Dlaczego warto się u nas szkolić?

 • Jesteśmy wpisani do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego.
 • Jesteśmy wpisani  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Otrzymaliśmy akredytację jako placówka doskonalenia nauczycieli.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych edukatorów z wieloletnią praktyką oświatową i doświadczeniem pedagogicznym.
 • Jesteśmy członkami założycielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

270 thoughts on “O nas”

 1. Pingback: buy weed online
 2. Pingback: buy weed online
 3. Pingback: buy weed online
 4. Pingback: cialis drug
 5. Pingback: abc rifle company
 6. Pingback: is quinoa keto
 7. Pingback: buy cialis online
 8. Pingback: viagra shop
 9. Pingback: Investor obligasi
 10. Pingback: viagra pills 50 mg
 11. Pingback: snorting viagra
 12. Pingback: istanbul eskortlar
 13. Pingback: Roofing Services
 14. Pingback: Chaise Lounge Sofa
 15. Pingback: rosy boa for sale
 16. Pingback: norvasc dosage
 17. Pingback: cialis cost
 18. Pingback: vardenafil hcl
 19. Pingback: metformin recall
 20. Pingback: lasix 40 mg
 21. Pingback: orlistat 60 mg
 22. Pingback: finasteride cost
 23. Pingback: bimatoprost ml
 24. Pingback: nolvadex 10
 25. Pingback: tadalafil dose
 26. Pingback: sex toy review
 27. Pingback: click here
 28. Pingback: hbcuex.com
 29. Pingback: cialis prices
 30. Pingback: does viagra expire
 31. Pingback: gay sex pig dating
 32. Pingback: tech
 33. Pingback: vibrator
 34. Pingback: sisli escort
 35. Pingback: what is ivermectil
 36. Pingback: sex positivity
 37. Pingback: p spot stimulation
 38. Pingback: buy weed atlanta
 39. Pingback: fun88
 40. Pingback: prostate vibrator
 41. Pingback: MILF Porn
 42. Pingback: ruay vip
 43. Pingback: best p spot toys
 44. Pingback: dildo for women
 45. Pingback: tadalafil original
 46. Pingback: ارقامك
 47. Pingback: rus escort
 48. Pingback: shift a car
 49. Pingback: streamcomplet
 50. Pingback: french streaming
 51. Pingback: casino
 52. Pingback: best pocket pussy
 53. Pingback: sex toys
 54. Pingback: 1xbit movie
 55. Pingback: dothan gay dating
 56. Pingback: best in ottawa
 57. Pingback: 안전사이트
 58. Pingback: 피망슬롯머니
 59. Pingback: sildenafil
 60. Pingback: cost of viagra
 61. Pingback: laneige
 62. Pingback: Diablo strain
 63. Pingback: cialis 20
 64. Pingback: deltasone price
 65. Pingback: KETASET FOR SALE
 66. Pingback: viagra cheap
 67. Pingback: online pharmacy
 68. Pingback: blowjob sex toy
 69. Pingback: buy viagra online
 70. Pingback: buy viagra canada
 71. Pingback: 1
 72. Pingback: buy cialis
 73. Pingback: mp3juices
 74. Pingback: buy cialis in usa
 75. Pingback: Sig Sauer Firearms
 76. Pingback: Brand Amoxil usa
 77. Pingback: generic for viagra
 78. Pingback: Livestock for sale
 79. Pingback: viagra buy online
 80. Pingback: aromatherapy
 81. Pingback: cheap sildenafil
 82. Pingback: cialis 60 mg
 83. Pingback: software
 84. Pingback: lowes employee
 85. Pingback: cialis coupon
 86. Pingback: ivermectin horses
 87. Pingback: GELATI STRAIN
 88. Pingback: springfield edge
 89. Pingback: tadalafil liquid
 90. Pingback: magic mushrooms
 91. Pingback: magic mushrooms
 92. Pingback: buy cialis canada
 93. Pingback: tadalafil pricing

Comments are closed.